Loading...

Antena IMMO TDB003 - Prueba de Antena Transponder del Vehículo

Antena IMMO TDB003 - Prueba de Antena Transponder del Vehículo
TDB003 Proximity Smart Key System Tester

Funciones: 
Prueba de Transponders Standard
Prueba de Control Remoto Infra Rojo (IR)
Prueba de Proximity /Smart Key
Prueba de Antena Proximity/ Smart en el Vehículo
Verificación de Señal de Amplitud y Nivel en el Sistema
Proximity /SmartKey
Verificación de señal de amplitud en Radio Frecuencia (RF)
Indicador de Frecuencia en Transponder
Función de Osciloscopio (Ola de Ondas) (Modo rápido y Lento)
Modos de Escaneo en el Sistema Proximity /Smart
Indicador de señal Audible
Prueba de Antena Transponder del Vehículo

www.codekey.com.ar
www.codekey.com.uy

RRelated Posts

Cewki | #37 [Podstawy]

Wesprzyj kanał ► http://patronite.pl/ElektroPrzewodnik Elementy indukcyjne czyli cewki. Po tym odcinku zrozumiecie ich działanie oraz poznacie wiele przykładów ich użycia. Wesprzyj rozwój

Ignition Key Transponders

Ignition Key Transponders Describes the workings and applications of modern automotive key transponders. These tiny chips transmit a digital signal that's then processed by the Anti-Theft

CComments